SA LOOB NG FREEZER MAY KWENTO

“SA LOOB NG FREEZER MAY KWENTO”

Masaya kang nakapiit
Sa bloke ng yelo’t nakangiti…

At sa pagmumunimuni sa tangi mong larawang
Masaya
May pagtatanto, panghihinayang, paghihinagpis.

Ako pala ang nagsadyang
Ipiit ka sa malamig na yelo ng aking mga alaala.
Nakangiti ang pinili
Upang ipreserba ang anumang masasayang gunita.
Wala kasing kakayahan
Ang mga diyos ng babasagin kong alapaap
Na patagalin, pahabain
Ang mga sandaling-sandaling sandali
Ng iyong mga
Ngiti.

Mas praktikal.
Ang paglublob sayo sa isang palangganang tubig
At palamigin, patigasin, pagyeluhin ang
Ngiting alaala na lamang
Kaysa magdasal sa ‘di kilalalang mga diwata’t bathala
Na pahabain pa ang kahulugan ng lahat ng sandali.

Ngunit patawad.
Kinakailangan kasi kitang itago, ilihim
Sa loob ng de-bakal na kahong malamig pa
Sa nanlamig nating damdamin
Upang pahabain ang tanging alaalang
Nakangiti.