PATAPON

Ganito pala ng pakiramdam,

ang pakiramdam ng isang basura

na matapos mong mapapakinabangan

ay itinatapon nalang at binabaliwala

Pinilit kong ibinigay ang lahat

at iniisip kung saan ako nagkulang

sa tinngin ko ay hindi naging sapat

kaya’t ako’y itinapon mo na lamang

Ngunit katulad ng ibang basura

ako’y muli mong dinadampot

ng mapagtantong meron pang halaga

at muling iniiwang sugatan at malungot

Ako’y gamit na gamit na gamit

Ngunit kahit na ganito ang sinapit

pinilit kong maging basurang nanliliit

at tiniis  sakit kahit na paulit-ulit

At doon ko nakita sa basurahan

ang katotohanang ayaw kong makita,

ang napakasakit na katotohanan

na sayo ako’y walang halaga

Ngunit ayos lang na ako’y naging basura,

siguro’y ito talaga ang aking kapalaran

ang magsilbi na di binibigyang halaga

at ang paulit-ulit na masaktan.